Sandals World ร่วมกับงาน”ดอกไม้ปาร์คนายเลิศครั้งที่ 35″ 3/2024

Sandalsworld Ecc Guge-1

งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศครั้งที่ 35 “The 35th Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2024”

ณ ปาร์คนายเลิศ ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

งานเทศกาลที่คนรักศิลปะและดอกไม้รอคอย ซึ่งปีนี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Blossoming Culinary Art ศิลปะการตกแต่งดอกไม้ เมล็ดธัญพืช และพรรณไม้ที่ได้แรงบันดาลใจจากศาสตร์และศิลป์ของการประกอบอาหาร

Sandals word ecc eco print-1

Sandals word ecc eco print-2

Sandals word ecc eco print-3

Sandals word ecc eco print-4

โดยจัดร่วมกับ ECC ( สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ) (สกพอ.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ยกระดับนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย   โดยนำโครงการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2566 (EEC Select 2023) จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ จาก 6 ผู้ผลิต  มาจัดแสดงในงาน  เพื่อร่วมแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบ/องค์ความรู้ท้องถิ่น โดยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ในพื้นที่ อีอีซี ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 ณ ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

Sandals word ecc eco print-6

Sandals word ecc eco print-7

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พรมกลีบดอกไม้ ประติมากรรมดอกไม้ ที่ประดับตกแต่งทั่วบริเวณปาร์คนายเลิศ ปราสาทผึ้ง ชิ้นงานแกะสลักผักผลไม้ และนิทรรศการแสดงชุดที่ตัดเย็บด้วยวัสดุที่รับประทานได้ กิจกรรมเวิร์กชอปต่างๆ การประกวดบอนสี ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระดาษแนวใหม่ “Cry of the Forest” และการจำหน่ายสินค้าในโซน Food & Art Market ซึ่ง 6 ผู้ผลิต 12 ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ประกอบด้วย MESOOK FARM โดย วิสาหกิจชุมชนไม้ กฤษณา ระยอง MAB – UEANG โดย บริษัท มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด GUGE โดย ชุมชนพนัสนิคม LUFFALA โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา CHEUN CHAVA โดย กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด และ SAUCETHAI โดย กลุ่มมะม่วงกวนท่าพลับโรงสีล่าง (ขนมทัยซอสทัย) ได้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าของชุมชนในโซนดังกล่าว

Sandals word ecc eco print-8

สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select 2023) ที่เข้าร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความโดดเด่นของเอกลักษณ์ในพื้นที่ อีอีซี และมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของพื้นที่ อีอีซี ในด้านปัจจัยด้านการผลิต บุคคลากร และความร่วมมืออันดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ที่จะสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงประโยชน์ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนในมิติต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

Sandals word ecc eco print-14

ทั้งนี้ บริษัท แซนดัลส์เวิลด์ จำกัด  ผู้ผลิตรองเท้าแตะแฮนด์เมดฝีมือคนไทยแบบ Art & Craft  ได้มีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบร่วมกับ GUGE จากชุมชนพนัสนิคม ในการผลิตรองเท้าแตะต้นแบบ   โดยนำวัสดุสายคาดทำจากผ้าระบบ Eco print ( เป็นกระบวนการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วิธี การพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ถ่ายโอนสีและโครงสร้างจากใบไม้สู่ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ​ 100% )   มาเป็นส่วนประกอบในการทำสายคาดด้านหน้าของรองเท้า  และ นำสินค้าต้นแบบออกแสดงงาน   พร้อมจำหน่ายให้ผู้สนใจทั่วไป

Sandals word ecc eco print-15  Sandals word ecc eco print-12

Sandals word ecc eco print-11

Sandals word ecc eco print-10

บทความโดย     Art and craft sandals by Sandalsworld thailand.
https://sandalsworld.net/
credit รูปภาพจาก / https://www.eeco.or.th/th/news-release-pr/1779

Sandals word ecc eco print-9

ART & CRAFT SANDALS
By

SANDALS WORLD THAILAND

THE BIGGEST CENTER OF ART & CRAFT SANDALS IN THAILAND

View products Select a brand View other articles homepage

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *