มาคราเม่ คือศาสตร์การมัดเชือกที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติมาอย่างยาวนาน มีจุดกำเนิดดั้งเดิมจากชาวยิปซี เดินทางผ่านทวีปจนมีการดัดแปลงเพื่อใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรปและเอเชีย ด้วยวิธีการทำที่ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น อาศัยเพียงการมัดเชือกแต่ละเส้นเป็นปมเข้าด้วยกันก็สามารถสร้างเป็นชิ้นงานได้อย่างไม่จำกัด

Sandalsworld Sandals