งานปักเป็นเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะ ที่ต้องผ่านขั้นตอนการออกแบบ และ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างลวดลาย ที่สวยงาม และ เรื่องราว ลงบนผืนผ้า ก่อนนำมาใส่ลงไปในสินค้าของเรา