การสร้างรองเท้าแตะแฟชั่นแนว ART & CRAFT สามารถเลือกใช้วัสดุสำเร็จรูป ได้หลากหลายรูปแบบที่มีอยุ่ในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นผ้า หนัง หรือ เชือก นำมาออกแบบเพิ่มเติมดัดแปลง และ สร้างสรรค์เป็นผลงานต่างๆ ออกมาได้มากมาย