ป่านศรนารายณ์ เป็นเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากใบของลำต้นป่านศรนารายณ์ ซึ่งเป็นพืชในตระกูล Agave ชื่อต้น Agave Sisalara ปลูกและขึ้นได้ดีในประเทศเม็กซิโก ประเทศแถวอเมริกาใต้ แอฟฟริกา เอเซีย โดยในประเทศไทยนำเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรก ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานอาชีพการทำหัตถกรรมป่านศรนารายณ์ และ จัดทำเป็นโครงการหลวง โดยนำเส้นใยป่าน มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างอาชีพ และ รายได้ให้กับชุมชน

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-G1-Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-G2-Blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-G3-Navy blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-G4-Copper

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-G5-Brown

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-G6-Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-H1-Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-H2-Blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-H4-Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-H5-Copper

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-H6-Brown

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-I1-Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-I2-Blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-I3-Navy blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-I4-Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-I5-Brown

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-I6-Copper

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-J1-Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-J2-Blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-J3-Navy blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-J4-Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-J5-Brown

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-J6-Copper

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-A1 Lemon

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-A2 Yellow

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-A3 Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-A4 Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-B1 Blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-B2 Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-B3 Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-B4 Purple

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-C1 Lemon

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-C2 Vintage blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-C3 Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-C4 Yellow

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-C5 Red

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-C6 Blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-C7 Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-D1 Purple

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-D2 Blue

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-E1 Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-E2 Brown

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-E3 Green

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-E4 Copper

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-F1

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-F2

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-F3

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-F4

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-G1 Pink

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-G2 Copper

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-G3 Brown

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-G4 Grey

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-H1

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-H2

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-H3

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-H4

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-A1

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-A2

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-A3

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-A4

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-C1

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-C2

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-C3

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-C4

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-D1

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-D2

3. Sisal-ป่านศรนารายณ์ Collection

Sandalsworld-Mee-VPD-D3