ผ้าทอชาวปกากะญอ หรือกะเหรี่ยง ปักลูกเดือย ถือเป็นภูมิปัญญาที่เริ่มหาย และ มีไม่กี่คนที่สามารถทำได้ ผ้าฝ้ายทอมือมาแต่สมัยโบราณ แต่เดิมชาวกะเหรี่ยงจะปลูกฝ้ายเอง นำฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สร้างลวดลายด้วยการทอ การปักด้วยเส้นไหม และลูกเดือย