ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ

การทำรองเท้าแตะพื้นสำเร็จ  ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์ไม่เยอะ  และราคาไม่แพง  เหมาะกับผู้เริ่มเรียนรู้ใหม่  สามารถหาซื้อง่าย  โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ประเภทเครื่องมือ และ ประเภทน้ำยา ส่วนวัตถุดิบ คือการการที่ใช้แล้วหมดไป เช่นพื้นรองเท้า และ สายคาดรูปแบบต่างๆ โดยทางโรงเรียนได้จัดทำรายการอุปกรณ์  ต้นทุน และ สถาณที่จัดจำหน่ายไว้ให้โดยครบถ้วน

Click me!

ขั้นตอนการลงมือผลิต

การเตรียมการวัตถุดิบ  ก่อนนำไปประกอบนั้น   เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก  ซึ่งเป็นขั้นตอนเชิงเทคนิคที่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริง   ก่อนลงมือทำ   ซึ่งกระบวนการตั้งแต่   การเตรียมการวัตถุดิบ  และ  ขั้นตอนการประกอบนั้น   ทางโรงเรียนได้จัดสอนด้วยเครื่องมือ   และ สถาณที่ปฎิบัติงานจริงแบบ In house ให้คุณเห็นภาพอย่างชัดเจน   สามารถนำไปปฎิบัติได้ทันที

Click me!

พื้นรองเท้าแบบสำเร็จรูป  สายคาดที่ต้องการจะนำมาตกแต่ง  ได้แก่สานคาดผ้าปักลาย   สายคาดหนังเทียม  คัดเตอร์  กรรไกรตัดผ้า  แปรงขนพู่กันใหญ่  คีมหนีบสายคาด  ปากกาเจล   ดินสอ
การทำรองเท้าแตะพื้นสำเร็จ  ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์ไม่เยอะ  และราคาไม่แพง  เหมาะกับผู้เริ่มเรียนรู้ใหม่  สามารถหาซื้อง่าย